Yöresel Radyo Kanalları

Yöresel

Ülkemizde her bölgeye ait bir müzik türü vardır. Bu müziklerin tamamına yöresel müzik adı verilir. Yöresel müziklerde bölgeye ait olan farklı enstrümanlar kullanılır ve farklı ezgiler vardır. Yöresel müziklerin tamamı Türk halk müziğini oluşturmaktadır. Yöresel müzikler halk oyunlarının da temelini oluşturmaktadır. Bölgelere ait olan özel müzikler eşliğinde yapılan danslara da halk oyunları adı verilmektedir. Ülkemizde farklı oyun havaları bulunmaktadır ve bölgelere göre çok değişkenlik göstermektedir. Kültürümüzün önemli bir parçası olan bu yöresel müziklerdeki özel enstrümanlara değinmek gerekirse genel olarak 3'e ayrılabilir. Bunlar telli, üflemeli ve vurmalı olarak ayrılmaktadır. Telli çalgılara örnek vermek gerekirse; bağlama, tanbur, cura, cümbüş belirtilebilir. Ayrıca telli çalgıların içine yaylıları da eklersek bunlar da kabak kemane ve kemençe olarak söylenebilir. En çok kullanılan bir diğer enstrüman çeşidi ise üflemeli çalgılardır. Bunlara örnek olarak da başlıca; kaval, zurna, ney, tulum ve sipsi belirtilebilir. Vurmalı çalgılara örnek vermek gerekirse bunlar deri vurmalı ve çarpma vurmalı olarak ayrılmaktadır. Deri vurmalı enstrümanlara temel olarak örnek vermek gerekirse; davul, dümbelek, def, nağara ve bendir sıralanabilir. Çarpmalılar ise kaşık, zil ve zil maşa olarak ayrılabilir. Yöresel müzik dinleyicilerinin büyük bir kısmı da radyo kanallarından takip etmektedir. Yöresel yayın yapan radyo kanalları bulunmaktadır. Bunlara örnek vermek gerekirse; Karadeniz FM'i bağlantıya tıklayarak doğrudan canlı olarak dinleyebilirsiniz.